Главная Каталог работ

 

 


Каталог

Материалы

ВКЛ у XIV-XVI ст. Сацыяльна-эканамічнае развіццё, дзяржаўна-палітычны лад, культура

Уводзіны    3 1. Асноўныя тендэнцыі эканічнага развіцця у 14-16 ст. Аграрная рэформа у 1557 г.    4 2. Развіццё гарадоў у 14-16 ст. Магдэбургскае права    9 3. Дзяржаўна-палітычны лад ВКЛ:    12 Арганізацыя цэнтральнай улады. Правы вялікага князя и сейма    12 Асноўныя класы, саслоўі і іх правы    15 Заканадаўчая и судовая сістэма ВКЛ. Статуты ВКЛ    21 4.Культура беларускіх зямель у14-16 стст    29 Адраджэнне на Беларусі    29 Літаратура и кнігадрукаванне    30 Мастацтва и архітэкуктура    33 Заключэнне    39 Спіс выкарастанай літаратуры    42