Главная Каталог работ История История Беларуси ВКЛ у XIV-XVI ст. Сацыяльна-эканамічнае развіццё, дзяржаўна-палітычны лад, культура

 

 


Каталог

ВКЛ у XIV-XVI ст. Сацыяльна-эканамічнае развіццё, дзяржаўна-палітычны лад, культура

 • Уводзіны    3
 • 1. Асноўныя тендэнцыі эканічнага развіцця у 14-16 ст. Аграрная рэформа у 1557 г.    4
 • 2. Развіццё гарадоў у 14-16 ст. Магдэбургскае права    9
 • 3. Дзяржаўна-палітычны лад ВКЛ:    12
 • Арганізацыя цэнтральнай улады. Правы вялікага князя и сейма    12
 • Асноўныя класы, саслоўі і іх правы    15
 • Заканадаўчая и судовая сістэма ВКЛ. Статуты ВКЛ    21
 • 4.Культура беларускіх зямель у14-16 стст    29
 • Адраджэнне на Беларусі    29
 • Літаратура и кнігадрукаванне    30
 • Мастацтва и архітэкуктура    33
 • Заключэнне    39
 • Спіс выкарастанай літаратуры    42
 

Схожие работы