Главная Каталог работ Законодательство и право История отечественного государства и права

 

 


Каталог

История отечественного государства и права

Материалы
Есть 10 материалов в этой категории.

Курсовая - Крымінальнае права XVI стагоддзя

Уводзіны    3 1. Крыніцы і тэндэнцыі развіцця крымінальнага права    5 2. Характэрныя рысы крымінальнага права    11 3. Пакаранні ў крымінальным праве    23 Заключэнне    30 Спіс выкарыстанай літаратуры    31  

Контрольная - Гісторыя дзяржавы і права Беларусі

Значэнне агульназемскіх прывілеяў у прававой сістэме ВКЛ у XV ст.    2Аналіз зместу нормаў прывілея 1447 года    8

Курсовая - Государство и общество Древней Руси (9-12 вв)

Введение    3 1. Возникновение Древнерусского государства    5 2. Государственный строй и форма государственного устройства Киевской Руси 9-12    10 3. Княжеская власть и органы государственного управления Древней Руси IX-XII вв.    16 4. Общественный строй Киевской Руси и правовое положение социальных групп    21 Заключение    25 Список использованных источников    27  

Курсовая - Мясцовыя органы улады на Беларусі 15-17 стст.

Уводзіны    3Глава 1. Мясцовыя органы дзяржаўнай улады    41.1.    Фарміраванне мясцовых органаў дзяржаўнай улады    41.2.    Сістэма органаў мясцовай дзяржаўнай улады    8Глава 2. Мясцовыя судовыя органы    18Заключэнне    24Спіс выкарыстаных крыніц    26  

Курсовая - Копныя суды

Уводзіны    3Глава 1. Мясцовыя судовыя органы ВКЛ. Месца копных судоў    4Глава 2. Прынцыпы працы копных судоў    11Заключэнне    23Спіс выкарыстаных крыніц    24 

Контрольная - Галоўны літоўскі трыбунал

Уводзіны    31. Галоўны трыбунал у сістэме вышэйшых судовых устаноў Вялікага княства Літоўскага    42. Галоўны трыбунал Вялікага княства Літоўскага    73. Асноўныя мясцовыя суды    11Заключэнне    14Літаратура    15

Контрольная - История государства и права Беларуси

1. Административно-территориальное деление Беларуси в XIX веке    32. Изменения в структуре и компетентности высших органов власти и управления СССР и БССР (1954-1964 гг.)    8Список использованных источников    12

Контрольная - Гісторыя дзяржавы і права Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ)

1. Асноўныя канцэпцыі паходжання дзяржаўнасці Вялікага княства Літоўскага    32. Прычыны утварэння і працэс фарміравання Вялікага княства Літоўскага ў другой палове ХІІІ-XIV стагоддзях    83. Тэрыторыя Вялікага княства Літоўскага і Рускага, яго адміністрацыйна-тэратырыяльны падзел ў другой палове ХІІІ-XV стагоддзях    12Спіс выкарыстаных крыніц    16

Курсовая - Образование русского централизованного государства и развитие права

Введение 1. Образование Русского централизованного государства 2. Общественный строй централизованного русского государства Заключение Список использованных источников

Контрольная - Право Великого княжетсва Литовского

1. ВЫСШИЕ СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 3 2. МЕСТНЫЕ СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ     8 3. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 13 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    17 ПРИЛОЖЕНИЕ 1   18