Каталог

Контрольная - Гісторыя дзяржавы і права Беларусі

  • Значэнне агульназемскіх прывілеяў у прававой сістэме ВКЛ у XV ст.    2
  • Аналіз зместу нормаў прывілея 1447 года    8

Схожие работы



Искусство

Курсовая - исскуство России во времена Екатерины ІІ

Источниковедение

Реферат - Датыроўка і атрыбутыка гатычнага і барочнага стыляў у архітэктуры Беларусі

История государства и права зарубежных стран

Задача - История государства и права

Право

Курсовая - Понятие, сущность и типология права

История отечественного государства и права

Курсовая - Образование русского централизованного государства и развитие права
Контрольная - Гісторыя дзяржавы і права Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ)
Контрольная - История государства и права Беларуси
Курсовая - Мясцовыя органы улады на Беларусі 15-17 стст.

Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Контрольная - Конституционное право – ведущая отрасль права

Гражданское право

Реферат - Гражданско-правовые пути защиты права собственности

Теория государства и права

Контрольная - Теория государства и права

Финансовое право

Реферат - Понятие, предмет, метод финансового права

Историческая личность

Реферат - Жыццевы і творчы шлях Янкі Купалы (1882-1942 гг.)

Философия

Реферат - Ігнат Абдзіраловіч

История Беларуси

Реферат - Рэвалюцыйна-вызваленчы рух у Заходняй Беларусі 1921-1939 гг.
Контрольная - Сацыяльна-эканамічнае палітычнае развіццё Беларусі сярэдзіны 80-х–90-е гг. XIX ст.
Диплом - Аляксандр Рыгоравіч Чарвякоў як грамадскі і палітычны дзеяч
Контольная - Сацыяльна-эканамічнае і культурнае развіцце Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ)
Контрольная - Эканамічнае развіцце Беларусі ў 60-90-я гг. ХІХ стст.

Конституционное (государственное) право Республики Беларусь

Курсовая - Источники конституционного права в Республике Беларусь