Главная Каталог работ Законодательство и право История отечественного государства и права Контрольная - Гісторыя дзяржавы і права Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ)

 

 


Каталог

Контрольная - Гісторыя дзяржавы і права Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ)

  • 1. Асноўныя канцэпцыі паходжання дзяржаўнасці Вялікага княства Літоўскага    3
  • 2. Прычыны утварэння і працэс фарміравання Вялікага княства Літоўскага ў другой палове ХІІІ-XIV стагоддзях    8
  • 3. Тэрыторыя Вялікага княства Літоўскага і Рускага, яго адміністрацыйна-тэратырыяльны падзел ў другой палове ХІІІ-XV стагоддзях    12
  • Спіс выкарыстаных крыніц    16

Схожие работыИсточниковедение

Эссе - В.М.Тацішчаў ад беларускіх княствах XI-XII стст.

История государства и права зарубежных стран

Задача - История государства и права

Право

Курсовая - Понятие, сущность и типология права

История отечественного государства и права

Курсовая - Образование русского централизованного государства и развитие права
Контрольная - История государства и права Беларуси
Контрольная - Гісторыя дзяржавы і права Беларусі
Курсовая - Крымінальнае права XVI стагоддзя

Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Контрольная - Конституционное право – ведущая отрасль права

Гражданское право

Реферат - Гражданско-правовые пути защиты права собственности

Теория государства и права

Контрольная - Теория государства и права

Финансовое право

Реферат - Понятие, предмет, метод финансового права

История Беларуси

Контольная - Сацыяльна-эканамічнае і культурнае развіцце Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ)
Курсовая - Значэне Полацкага княства (Значение Полоцкого княжества)
Эссе - Звесткі аб беларускіх княствах XI-XII стст. у "Истории Российской" В.М.Татищева"
Курсовая - Образование Великого княжества Литовского, Русского, Жамойтского (ВКЛ)

Конституционное (государственное) право Республики Беларусь

Курсовая - Источники конституционного права в Республике Беларусь