Каталог

Курсовая - Мясцовыя органы улады на Беларусі 15-17 стст.

  • Уводзіны    3
  • Глава 1. Мясцовыя органы дзяржаўнай улады    4
  • 1.1.    Фарміраванне мясцовых органаў дзяржаўнай улады    4
  • 1.2.    Сістэма органаў мясцовай дзяржаўнай улады    8
  • Глава 2. Мясцовыя судовыя органы    18
  • Заключэнне    24
  • Спіс выкарыстаных крыніц    26
  

Схожие работы