Главная Каталог работ

 

 


Каталог

Материалы

Экономико-организационная характеристика ОАО «Живинка»

1.    Экономико-организационная характеристика ОАО «Живинка»магазин №24    22.    Экономическая практика    72.1.    Анализ результатов торгово-хозяйственной деятельностиОАО «Живинка» магазин №24    72.1.1.    Анализ товарооборота и товарных запасов    72.1.2.    Анализ показателей по труду и заработной плате    142.1.3.    Анализ валового дохода    162.1.4.    Анализ прибыли и рентабельности    182.2.    Анализ финансового состояния ОАО «Живинка» магазин № 24    232.3.    Оценка перспектив дальнейшего развития ОАО «Живинка»магазин № 24    302.4.    Прогнозирование основных показателей хозяйственной деятельности    32 

Эссе - Балты і славяне ў дапісьмовай гісторыі Беларусі

Балты і славяне ў дапісьмовай гісторыі Беларусі Жалезны век у гісторыі Еўропы – гэта перыяд складаных працэсаў фарміравання розных племянных і этнічных груповак, частка якіх склала аснову пазнейшых сярэднявечных народнасцей. Па  археалагічных дадзеных вядома, што ў канцы бронзавага і ў жалезным веку на тэрыторыі паўднёва-ўсходняга ўзбярэжжа Балтыйскага мора да вярхоўяў Дона, уключаючы ўвесь басейн Акі, і ад Падняпроўя да Кіеўшчыны жылі плямены балтаў. Спачатку яны карысталіся адзінымі балцкімі гаворкамі. Потым гэты арэал распаўся на тры часткі: Заходнія, Усходнія і Дняпроўскія балты [3]. На пачатку жалезнага веку на тэрыторыі Беларусі склалася тры ўстойлівыя группы балтск ...

Эссе - Выдавецкая і асветніцкая дзейнасць Сымона Буднага ў Беларусі

Выдавецкая і асветніцкая дзейнасць Сымона Буднага ў БеларусіСымон Будны — беларускі гуманіст і асветнік, адзін з буйнейшых дзеячаў рэфармацыйнага руху на Беларусі, імя якога ў ХVІ стагоддзі было шырока вядомае ў Англіі, Нямеччыне, Італіі ды іншых краінах Заходняй Еўропы. Сымон Будны унёс свой арыгінальны ўклад у скарбніцу беларускай культуры і думкі, прадоўжыў і памножыў скарынінскія рэнесансна-гуманістычныя традыцыі [2, c. 132].Пытанне аб месцы яго нараджэння і нацыянальнасці па сённяшні дзень застаецца дыскусійным. Дакладна не высветлена, беларус ён ці паляк, нарадзіўся ў Будах беларускіх ці ў Будах, што знаходзяцца на тэрыторыі Польшчы (Мазовія). Многія факты сведчаць на кары ...

Эссе - Гарады на Магдэбургскім праве ў Беларусі: сутнасць самакіравання і яе рэгіянальныя асаблівасці

Гарады на Магдэбургскім праве ў Беларусі: сутнасць самакіравання і яе рэгіянальныя асаблівасціУ 805 г. Карл Вялікі заснаваў горад Магдэбург. Феадальнае гарадское права гэтага нямецкага горада атрымала назву Магдэбургскае права. Магдэбургскае права было юрыдычным замацаваннем поспехаў гараджанаў у барацьбе з феадаламі за самастойнасць, надавала гораду права на самакіраванне і ўласны суд, права зямельнай уласнасці і вызваленне ад значнай часткі феадальных павіннасцяў, Шмат гарадоў усходняй Германіі (Гале, Дрэздэн і інш.), Усходняй Прусіі, Сілезіі, Чэхіі, Венгрыі, Польшчы, Беларусі, Літвы, Галіччыны перанялі Магдэбургскае права, дзе яго часам называлі нямецкім правам [4, c. 90].Маг ...

Эссе - Дэмаграфічны і гаспадарчы рэгрэс Беларусі ў выніку войнаў другой паловы ХVІІ ст.

Дэмаграфічны і гаспадарчы рэгрэс Беларусі ў выніку войнаў другой паловы ХVІІ ст.З другой паловы XVII ст. Пачынаецца эканамічны заняпад Беларусі, які быў выкліканы разбурэннем гаспадаркі ў выніку войнаў. Казацка-сялянская вайна 1648-1651 гг. і вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1654-1668 гг. закранулі большую частку тэрыторыі Беларусі і выклікалі катастрафічныя разбурэнні. Разруху суправаджалі голад і эпідэміі тыфу (1653, 1658, 1664). Войны, засухі і эпідэміі амаль у двая (з 2,9 млн. У 1650 да 1,4 млн. у 1673) скарацілі колькасць насельніцтва Беларусі. Частка насельніцтва была вывезена ў Расію. Асабліва пацярпелі ўсходнія і паўночныя паветы, у якіх засталося менш 1/3 даваеннага насельніцтва. Мястэчкі і в ...

Эссе - Звесткі аб беларускіх княствах XI-XII стст. у "Истории Российской" В.М.Татищева"

Васіль Мікітавіч Тацішчаў (1686-1750 гг.) належаў да ліку выдатных людзей пятроўскага часу, які асабіста прымаў актыўны ўдзел у падзеях Паўночнай вайны: баявых дзеяннях на Беларусі ў 1705-1706 гг., Палтаўскай бітве. Неаднаразова выконваў ваенна-дыпламатычныя даручэнні Пятра І [1, c. 514]. Значны перыяд яго дзейнасці звязаны з Уралам: у 1720 годзе  па ініцыятыве Пятра I ён быў накіраваны на Урал, дзе кіраваў казённымі заводамі. У 1720-22 і 1734 – 1737 гады Тацішчаў займаўся будаўніцтвам заводаў на Урале, з 1737 па 1739 год  кіруе Арэнбургскай экспедыцыяй, Башкірскай камісіяй, якія займаліся падаўленнем паўстання башкіраў у Арэнбургскім краі. Пад час дзяржаўнай службы Тацішчаў сабраў вялікую бібліятэку рэд ...

Эссе - Літаратурна-рэлігійная палеміка ў Рэчы Паспалітай у канцы ХVІ – першай трэці ХVІІ ст.

Літаратурна-рэлігійная палеміка ў Рэчы Паспалітай у канцы ХVІ – першай трэці ХVІІ ст.80-90-ыя гг. XVI ст.– праходзіў пад знакам аднаўлення і падрыхтоўкі уніі. 9 кастрычніка 1596 г. у царкве св. Мікалая была ўрачыста абвешчана Брэсцкая царкоўная унія – царква стала называцца грэка-каталіцкай. Кароль Жыгімонт III Ваза універсалам ад 15 снежня 1596 г. зацвердзіў акт Брэсцкай царкоўнай уніі і заклікаў беларусау і ўкраінцаў прызнаць уніяцкіх епіскапау [1, с. 99]. Берасцейскi сабор прывёў да расколу царквы i грамадства, стаўшы паваротным момантам у гiсторыi праваслаўя. Абодва бакi (хто перайшоў у унiю i хто застаўся ў праваслаўi) звярнулiся да вярхоўнай улады Рэчы Паспалiтай з просьбай прызнаць iх закон ...

Эссе - Паўночная вайна ў Беларусі

Паўночная вайна ў БеларусіПаўночная вайна (1700-1721 гг.) вялася кааліцыяй еўрапейскіх дзяржаў – Расіяй, Саксоніяй, Даніяй (так званы Паўночны саюз) супраць Швецыі. У ходзе вайны Расія імкнулася забяспечыць сабе выхад да Балтыйскага мора, ІІрэтэндуючы на тэрыторыі Карэліі і Інгрыі. Кароль Аўгуст II разлічваў далучыць да сваіх уладанняў Эстляндыю і Ліфляндыю і тым самым умацаваць сваё становішча ў Рэчы Паспалітай. Пад час вайны тэатрам ваенных дзеянняў становіцца тэрыторыя, якая прасціралася з поўначы на поўдзень на 600 – 650 і з захаду на ўсход на 360 – 800 вёрст і закранала частку тэрыторыі Літвы, Польшчы, Украіны і амаль усю Беларусь [2, c. 211].Ваенныя дзеянні сіламі Саксоніі распачаў Аўгу ...

Эссе - Сутнасць тэорыі “старажытнарускай народнасці” і яе крытыка

Сутнасць тэорыі “старажытнарускай народнасці” і яе крытыкаТэрмін «старажытнаруская народнасць» узнік на пачатку 50-х гадоў. Тэрмін быў прызнаны правамерным пасля публікацыі ў 1950 г, работы Сталіна «Марксізм і пытанні мовазнаўства» і хутка стаў хрэстаматыйным. Яго з’яўленне было заканамерным, так як у тагачасных гістарычных даследаваннях назіралася тэндэнцыя да  адзначэння розніцы паміж усходнеславянскім насельніцтвам Кіеўскай Русі, уключаючы продкаў рускіх, украінцаў і беларусаў, ды назвай рускай (велікарускай) народнасці XIV– XVI стст. У 50-я гады XX ст. савецкі этнограф С.Токараў абгрунтаваў новую канцэпцыю [3, c. 38].Сутнасць тэорыі ў тым, што пасля рассялення ўсходніх славян с ...

Эссэ - “Далучэнне да Расійскай імперыі – “уз’яднанне” альбо “акупацыя”?”

Эсэ “Далучэнне да Расійскай імперыі – “уз’яднанне” альбо “акупацыя”?”Далучэнне земляў ВКЛ да Расійскай імперыі адбылося ў выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай. Падзелы прывялі да знішчэння федэратыўнай краіны: у выніку падзелаў 1772, 1793 і 1795 гг. уся тэрыторыя Рэчы Паспалітай была падзелена паміж 3-ма суседнімі краінамі – Расіяй, Прусіяй і Аўстрыяй. Да Расіі адышла тэрыторыя Беларусі з насельніцтвам каля 3,3 млн чалавек.Да гэтага стану некалі магутную краіну прывеў палітычны крызіс які пачаўся яшчэ ў канцы XVII ст. і на працягу XVIII ст. менавіта і прывеў да падзелаў Рэчы Паспалітай. Разгледзем больш падрабязна вытокі гэтага крызісу.Першым вытокам быў палітычны лад Рэчы Паспаліта ...